NASLOVNICA...

Naslovnica

Privatna srednja strukovna škola s pravom javnosti EDUKA CENTAR Ljubuški, prema modelu cjeloživotnog obrazovanja, a u skladu s odobrenjima Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, broj: 07-01-431-03/10, od 27.01.2010. godine izvodi programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za stjecanje srednje stručne spreme i programe prekvalifikacije za zanimanja u četverogodišnjoj medicinskoj struci i to:

- Medicinski tehničar/Medicinska sestra
- Primalja
- Sanitarni tehničar/Sanitarna tehničarka
- Farmaceutski tehničar/Farmaceutska tehničarka
- Fizioterapeutski tehničar/Fizioterapeutska tehničarka

U programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih može se upisati osoba koja ima navršenih 15 godina života, psihofizičke uvjete za svladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za upis u programe za stjecanje srednje stručne spreme, odnosno prethodno završenu neku srednju stručnu spremu za upis u programe prekvalifikacije.

Škola je utemeljena pod nazivom:
Privatna srednja strukovna škola s pravom javnosti EDUKA CENTAR Ljubuški

Sjedište škole je na adresi:
Put za Međugorje bb, 88320 Ljubuški, Bosna i Hercegovina

tel:

fax:
+387 (0) 39 835 750
+387 (0) 39 835 755
+387 (0) 39 835 757

Identifikacijski broj: 4272275460006
E-mail: info@eduka-centar.ba

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8-16, subota 8-14

Žiro računi:
3381602276536351 UniCredit Bank d.d.
3060040000691093 Addiko Bank d.d.
1329002005734277 NLB banka d.d.

Rješenje o sukladnosti akta o utemeljenju škole sa zakonom donijelo je Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, broj: 07-01-419/08 od 28.03.2008. godine.

Škola je utemeljena i upisana u registar Općinskog suda u Širokom Brijegu, broj: 064-0-Reg-08-000234 od 07.04.2008. godine, te je upisana je u Registar srednjih škola Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, Rješenjem broj: 07-01-591-04/08 od 07.05.2008. godine pod rednim brojem 12.

Iskustva našeg dosadašnjeg obrazovnog sustava i upoznavanje sa iskustvima razvijenih zemalja bili su osnova za planiranje utemeljenja ove ustanove za obrazovanje odraslih-cjeloživotno učenje potaknuto nepobitnom činjenicom, da se količina novoga znanja povećava velikom brzinom, pa znanja stečena u tradicionalnom obrazovnom sustavu zastarijevaju i nisu dostatna potrebama pojedinca i društvene zajednice.

U našoj školi sve aktivnosti bazirane su na tome da se programi obrazovanja odraslih prilagode potrebama odraslih osoba i aktivnim metodama učenja i nastave, kako bi svaki polaznik stekao trajnija i u životu primjenjivija znanja.

Polaznicima naših programa nudimo praktična i primjenjiva znanja, s njima ostvarujemo interakciju, razmjenu mišljenja i ostvarujemo općeinto partnerski odnos, a naši programi obrazovanja odraslih su orijentirani na praktični rad uz primjere iz stvarnog života.