O ŠKOLI...

O školi

Privatna srednja strukovna škola s pravom javnosti EDUKA CENTAR Ljubuški je srednjoškolska ustanova koja nudi obrazovne programe u medicinskoj struci u trajanju od četiri godine. Škola na temelju ovlaštenja Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, kontinuirano radi na organizaciji i zadovoljenju potreba odraslih za ostvarivanje prava na slobodan razvoj osobnosti, osposobljavanja za zapošljavanje (stjecanje kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikacije za neko novo zanimanje na temelju ranije stečenog zvanja, odnosno stjecanje i produbljivanje stručnog znanja, vještina i sposobnosti) za aktivno građanstvo nakon redovitog školskog sustava.

Nastava se izvodi konzultativno-instruktivnim oblikom u popodnevnim i večernjim satima tijekom čitavog tjedna, kako bi polaznici lakše uskladili svoje poslovne i privatne obveze. Obrazovni proces se izvodi prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama, prilagođen prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnostima polaznika, uz uvažavanje individualnih sposobnosti svakog pojedinog polaznika.

Škola zadovoljava temeljne pedagoške standarde, zdravstveno-higijenske i druge prostorne uvjete u vezi s površinom školskog prostora, struktura prostora škole zadovoljava temeljne preduvjete za odvijanje nastavnoga procesa, ali i druge životne uvjete u pogledu prostornosti, osvijetljenosti, temperature, funkcionalnosti, sigurnosti i slično. U školskom prostoru ove ustanove omogućena je, kvalitetna i racionalna organizacija nastavnoga procesa, te njegova nesmetana izvedba i rad sa polaznicima u skladu sa Zakonom i drugim podzakonskim aktima, realizirajući pri tome utvrđeni opseg aktivnosti putem predavanja, vježbi, rada u seminarima, konzultacija i ispita u okviru predviđenih sati iz nastavnoga plana i programa.

Obrazovni programi se zasnivaju na tzv. ciljanom pristupu planiranju nastave, koji polazi od pitanja što je cilj učenja, odnosno-zašto se uči, a ne što se uči. Isto tako, definirani su ishodi učenja polaznika, testirajući što i koliko je naučeno u programima koje provodimo, odnosno kako i koja znanja i sposobnosti su usvojene, kako bi polaznici bili učinkovitiji u radu za svog poslodavca, odnosno, opravdali svoju radnu ulogu.

Naši programi su praćeni odgovarajućom literaturom i nastavnim materijalima za učenje koje besplatno dobivaju svi naši polaznici. Literatura je prilagođena svakom programu posebno i sadrži sve što je neophodno da usvajanje znanja bude što efikasnije, ali i da nakon završetka školovanja bude korisna za rad u struci.

U školi smo razvili sustav obrazovanja odraslih, stjecanja kvalifikacija utemeljenima na kompetencijama i rezultatima učenja, odnosno izgradili smo sustav obrazovanja koji omogućava cjeloživotno učenje i mobilnost polaznika, postigli smo visok nivo kvaliteta nastave u kojem je definirana uloga nastavnika u sustavu orijentiranom na rezultate učenja, te smo uspostavili sustav osiguranja kvalitete u srednjoškolskom obrazovanju odraslih u skladu s važećom zakonskom regulativom.