Zanimanja...

Zanimanja

U svom životu, radu, posvećujemo jako puno vremena: 7 do 8 sati na dan, 5 ili 6 dana u tjednu, 35 do 40 godina. Stoga je važno da radimo ono što nas usrećuje i u čemu smo uspješni. Važno je dobro odabrati zanimanje.

Odabir zanimanja kojim će se čovjek baviti jedna je od najvažnijih odluka u čovjekovu životu. Najčešće to i nije samo jedna odluka. Odabir zanimanja zapravo je proces koji uključuje niz odluka što ih donosi pojedinac tijekom svog školovanja i zaposlenja. One uključuju odabir budućeg osnovnog zanimanja i prikladnog programa školovanja. Sljedeće odluke odnose se na pronalaženje posla kojim će se pojedinac baviti. Rijetko će se tko baviti samo jednim poslom u životu. Ljudi promijene i po nekoliko poslova za svoga radnog vijeka, što često zahtjeva stručna usavršavanja i razne vidove prekvalifikacije.

Privatna srednja strukovna škola s pravom javnosti EDUKA CENTAR Ljubuški je ponudila inovaciju, praktični rad i kvalitetno obrazovanje, koje će poboljšati način razmišljanja kod polaznika programa obrazovanja odraslih i omogućiti njihovo brže reagiranje u različitim situacijama, povećati njihovu pouzdanost i spremnost da profesionalno prihvate odgovornost. Škola prema odobrenjima Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke izvodi nastavni proces za stjecanje srednje stručne spreme i programe prekvalifikacije za zanimanja u medicinskoj struci i to:

- Medicinski tehničar/Medicinska sestra
- Primalja
- Sanitarni tehničar/Sanitarna tehničarka
- Farmaceutski tehničar/Farmaceutska tehničarka
- Fizioterapeutski tehničar/Fizioterapeutska tehničarka

I sam izraz "zanimanje" podsjeća na to da bi se čovjek trebao baviti upravo onim što ga zanima. No da bi to mogao i ostvariti, mora dobro upoznati svoje interese i kako ih ostvariti. U većini slučajeva polaznici programa obrazovanja odraslih za zanimanja u medicinskoj stuci su osobe koje već imaju iskustva u radu s pacijentima, te na taj način imamo komotniju situaciju jer imaju definirane interese i usvojen sustav vrijednosti i, odnosno polaznici koje dolaze u ovu ustanovu u pravilu znaju što žele.

Izbor zanimanja za koja smo ovlašteni Rješenjem Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, nas posebno obvezuje, imajući u vidu struku za koju smo se odlučili. Svjesni činjenice da osoba koja stekne zvanje u našoj ustanovi, za medicinsku struku, mora biti emocionalno zrela i stabilna kako bi mogla razumjeti i nositi se s ljudskom patnjom, hitnim stanjima, zdravstvenim problemima i etičkim dvojbama, stoga imamo poprilično zahtjevan inteviju pri upisu polaznika, nakon kojeg donosimo vlastite prosudbe i savjetujemo polaznike da li se treba upisati u program ili ne.

Polaznici programa za medicinska zanimanja u našoj školi usvajaju vrijednosti i to, dobre komunikacijske vještine, strpljivost i osjetljivost za ljudske probleme koji su sastavni dio svakog medicinskog zanimanja i iznimno su važne za stvaranje odnosa povjerenja.

Izborom zanimanja samo u medicinskoj struci za pet srodnih smjerova, pokazujemo da ova škola nije mjesto gdje će se masovno školovati medicinsko osoblje, nego izvor kadra, koji će svojim radom u struci doprinijeti boljem i zdravijem okruženju u kojem živimo. Škola ima optimalnu veličinu, odnosno, dovoljno je velika da bude propoznatljiva u zemlji i okruženju, a dostatno je mala da omogućava da se nastavno osoblje može individualnim pristupom baviti svakim polaznikom programa ponaosob.

Škola ima jako dobre, mlade i iznimno dobro obrazovane nastavnike. Većina ih je provela ili provodi nekoliko godina u znanstvenim ustanovama, gdje su stekli i međunarodno iskustvo, a to znači i napredan i moderan sustav vrijednosti, znanja i kriterija.

Polaznici koji se odluče za stjecanje zvanja u medicinskoj stuci, su poseban profil ljudi, mi smo s takvim uvjerenjem pristupili obrazovanju za ova humana zanimanja, nakon završetka kojih će polaznici zaslužit mnogo vrijednih vrlina, koje će bitno obilježiti njihov ljudski profil i stručne potencijale i promaknuti ih u njihovom profesionalnom angažmanu. Svjesni smo odgovornosti koju za sobom povlači školovanje kadra za zanimanja u medicinskoj struci, ali i zadovoljstva koje imamo jer obrazujemo osobe koje u pravilu vole raditi s ljudima i za njihovu dobrobit, a često se i žrtvuju zbog drugih, to su medicinari na koje smo ponosni.